Background


OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR?

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) sosyal etkileşim ve sosyal iletişimde sorunlar ile sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlarla gözlenen nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Her bir Otizm Spektrum Bozukluğu olan birey başlıca Otizm Spektrum Bozukluğu belirtilerinin yanı sıra kendine özgü farklılıklar gösterir.


OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR?

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) sosyal etkileşim ve sosyal iletişimde sorunlar ile sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlarla gözlenen nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Her bir Otizm Spektrum Bozukluğu olan birey başlıca Otizm Spektrum Bozukluğu belirtilerinin yanı sıra kendine özgü farklılıklar gösterir. Dolayısıyla, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler öğrenme, düşünme ve problem çözme becerilerindeki özellikleri bakımından oldukça geniş bir yelpazede yer alır ve farklılıklar gösterirler. Otizm Spektrum Bozukluğu olan bazı bireyler yaşamlarını sürdürmek için yoğun desteğe gereksinim duyarken bazıları daha az desteğe gereksinim duymakta, bazı bireylerse bağımsız yaşayabilmektedir. Aşağıda sıralanan özellikler Otizm Spektrum Bozukluğundan etkilenen bireylerde farklı düzey ve bileşkelerle ortaya çıkabilir.

Sosyal etkileşim ve sosyal iletişim sorunlarıyla ilgili bazı özellikler:

 • Sözel ve sözel olmayan dili anlamada güçlükler (göz kontağı kurmaktan kaçınmak, jestleri, yüz ifadelerini anlama ve ses tonunu ayırt etme konusunda sorunlar yaşama, konuşmama ya da konuşmayı etkili bir iletişim aracı olarak kullanamama)
 • Kendisinin ve diğerlerinin duygularının farkına varma ve duyguları ifade etmede zorlanma
 • Diğer insanların niyetlerini anlamada sorunlar
 • Sosyal etkinliklerden sıkılma
 • Karşılıklı iletişimde sıra alma sorunları
 • Kişisel alanı belirlemede yaşanılan sorunlar


Sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlarla ilgili bazı özellikler:

 • Sallanma, el çırpma, ileri geri koşma gibi tekrarlayıcı vücut hareketleri
 • Nesnelerle tekrarlanan vücut hareketleri,
 • Belirli konulara sınırlı ya da yoğun ilgi göstermek
 • Rutinlere bağlılık
 • Işıklara ya da dönen nesnelere bakmak
 • Bazı seslerden ya da kokulardan beklenmedik ölçüde rahatsız olmak gibi duyusal uyaranlara gösterilen sıra dışı tepkiler 
Background

Her Zaman Yanınızdayız

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ...