Background


OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Otizm Spektrum Bozukluğunun her yaşta görülebilen belirtilerinin yanı sıra erken gelişim dönemlerinde dikkate alınması gerekebilecek bazı belirtileri de vardır.


OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?


Otizm Spektrum Bozukluğunun her yaşta görülebilen belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Daha önce edinilmiş babıldama, konuşma gibi davranışların ve sosyal becerilerin kaybı,
 • Göz kontağı kurmadan kaçınmak
 • Adı söylendiğinde bakmamak
 • Diğerlerinin gösterdikleriyle ilgilenmemek ya da ilgisini çeken nesne veya olayları diğerlerine göstermemek 
 • Hayali oyunlar oynamamak
 • Yalnız kalmayı tercih etmek
 • Başkalarının duygularını anlamada zorluk çekmek
 • Arkadaşlık kurmada ve sürdürmede sorunlar yaşamak
 • Dil gelişiminde gecikme
 • Sözcüklerin ya da cümlelerin sürekli tekrarlanması (ekolali)
 • Nesnelerle sıraya dizmek gibi sıradışı bir şekilde ilgilenmek
 • Rutinlere aşırı bağlılık ya da değişikliklere aşırı tepki göstermek, 
 • Sınırlı ilgi alanlarına sahip olmak
 • Kolları çırpma, sallanma, kendi etrafında dönme, gibi tekrarlanan davranışlar sergilemek
 • Seslere, kokulara, tatlara, dokulara, ışıklara ve/veya renklere sıra dışı tepkiler vermek. 

Yukarıda sıralanan belirtilerin yanı sıra erken gelişim dönemlerinde gözlenebilecek ve erken tanıya hizmet edebilecek belirtiler şunlar olabilir:
6. ayda

 • Başkalarının tepkilerine gülümseme ya da az gülme
 • Göz kontağından kaçınma ya da çok az göz kontağı kurma

9. ayda

 • Mutlu, üzgün, kızgın olma gibi duyguları belirten yüz ifadelerini göstermeme,
 • Başkalarının ses ya da mimiklerine benzer şekilde karşılık vermeme

12. ayda

 • Babıldamaların, agulamaların çok sınırlı olması ya da hiç olmaması
 • Basit etkileşimli oyunlar oynamama,
 • Adına tepki vermeme, 
 • İşaret etme, gösterme, ulaşma ya da bay bay yapma gibi jestlerin çok sınırlı olması ya da hiç olmaması

18. ayda

 • Sözcük çıktısının çok sınırlı düzeyde olması ya da hiç olmaması
 • İşaret edilen yere bakmama 
 • İlginç durum ya da olaylara diğerlerinin dikkatini çekmeye çalışmak için girşimde bulunmama

24. ayda

 • İki sözcükten oluşan anlamlı cümlelerin çok sınırlı olması ya da hiç olmaması
 • Diğerlerinin kırıldığının, üzüldüğünün ya da korktuğunun farkına varmama

 

Background

Her Zaman Yanınızdayız

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ...