Background


İSTATİSTİKLER

Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2.500 çocuktan 1’ine otizm tanısı konulduğu tahmin edilirken, günümüzde  her 44 çocuktan 1’inin otizm tanısı aldığı tahmin edilmektedir.


İSTATİSTİKLER


Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen araştırmalar ve sistematik olarak tutulan kayıtlar OSB olan bireylerin sayısının yıllar içinde ciddi düzeyde arttığını göstermektedir. Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (Center for Desease Control and Prevention; CDC) tarafından yayımlanan son raporda 1985 yılında 2500’de bir olan yaygınlık oranının 2021 yılı itibariyle 44’te bir olduğu görülmektedir. 

Background

Her Zaman Yanınızdayız

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ...