Background


VAKIF BİLİM KURULU

Alpaslan Otizm Vakfı, otizm spektrum bozukluğundan etkilenen bireylere, ailelerine ve ilgili paydaşlara yönelik, yenilikçi ve bilgi-iletişim teknolojileri tabanlı disiplinlerarası hizmetler sunarak ulusal ve uluslararası düzeyde model bir vakıf olmayı amaçlamaktadır. 


VAKIF BİLİM KURULU

 

Prof. Dr. Onur Kurt
Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü

1976 yılında Eskişehir’de doğdu. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi’nden özel eğitim alanında lisans, 2001 yılında yüksek lisans, 2006 yılında ise doktora derecesi aldı. Öğretim elemanı olarak göreve başladıktan sonra Küçük Adımlar Erken Özel Eğitim Programı kapsamında aile rehberliği çalışmaları yürüttü. Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Yetersizlik Uygulama Birimi’nde otizmli çocuklarla iki yıl uygulama yaptıktan sonra 2005-2006 yılları arasında İngiltere’de bulunan Sunfield Araştırma Enstitüsü ve Sunfield Özel Eğitim Okulu’nda konuk araştırmacı olarak bulundu. Türkiye’de uygulanan ilk erken ve yoğun davranışsal müdahale programı olan OÇİDEP’in (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı) geliştirilmesi sürecinde yer almıştır. Program kitaplarının yazarlarından biridir. OÇİDEP uygulamalarında danışmanlık görevini yürütmektedir. Otizm alanında yaygın bilinen ve kullanılan programlardan olan TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped) ve ESDM (Early Start Denver Model) programlarına ilişkin İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulamalı eğitimler almıştır. VB-Mapp (The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program) isimli programı Türkçeye çeviren akademisyenlerden biridir. 2019 yılında otizmli çocuklara ortak dikkat becerilerinin öğretimi konusunda öğrencisiyle birlikte yürüttüğü bir doktora tezinin danışmanı olarak YÖK Üstün Başarı Ödülü’nü aldı. Halen 1997 yılında göreve başladığı Anadolu Üniversitesi’nde bulunan Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde eserleri olan Onur Kurt’un bilimsel ilgi alanları arasında tek-denekli araştırmalar, uygulamalı davranış analizi ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların eğitimi yer almaktadır.

Detaylı Özgeçmiş için TIKLAYIN


 

Prof. Dr. Mehmet Yanardağ
Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü

Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulundan 1998 yılında lisans derecesini aldı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 2001 yılında yüksek lisans eğitimini ve 2007 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1998-2007 yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile huzurevlerinde fizyoterapist olarak çalıştı. 2002-2006 yılları arasında Tekerlekli Sandalye Basketbol ve İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımlarında spor fizyoterapisti olarak görev yaptı. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doçent, 2020 yılında profesör unvanını aldı. Pediatrik fizyoterapi, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik motor beceri öğretimi, uyarlanmış fiziksel eğitim, akuaterapi ve engelli bakım ve rehabilitasyon Prof. Dr. Mehmet Yanardağ’ın bilimsel çalışma konuları arasındadır. Bu konularla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde özgün araştırma makaleleri yayımlanmaktadır. Özel gereksinimi olan çocuklarla ilgili TÜBİTAK, UNICEF ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı ve yürütücülük görevleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Mehmet Yanardağ’ın editör olarak sekiz kitabı ve bölüm yazarı olarak 29 kitap bölümü yayımlanmıştır.

Detaylı Özgeçmiş için TIKLAYIN


 

Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü;

1995 yılında ODTÜ’den Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans, 2002 yılında Marmara Üniversitesinden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans derecelerini aldı. 2008 yılında ise Anadolu Üniversitesinden Özel Eğitim alanında “Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı (OÇİDEP) ev uygulaması sürecinin ve sonuçlarının incelenmesi” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 1995-2010 yılları arasında çeşitli kurumlarda psikolojik danışman ve özel eğitim uzmanı olarak çalışmıştır. Halen, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Emory Üniversitesi ve Marcus Otizm Merkezinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Uzun yıllardır B. F. Skinner Foundation bünyesinde çeşitli çalışmalar ve görevler yürütmektedir (https://www.bfskinner.org/). VB-MAPP (The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program) isimli programı Türkçeye çeviren akademisyenlerden biridir. Çalışma alanları arasında otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların eğitimi, OSB alanında eğitimci eğitimi ve uygulamalı davranış analizi (UDA) yer almaktadır. Çalışma alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınlarının ve seminerlerinin yanı sıra, pek çok ulusal ve uluslararası eğitime de katılmıştır (Örneğin, Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training Certificate of Attendance, VB-MAPP Assessment Training Certificate).

Detaylı Özgeçmiş için TIKLAYIN


 

Prof. Dr. Hasan Gürgür
Anadolu Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü

1997 yılında Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, İşitme Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan lisans derecesinde mezun oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Anabilim Dalından yüksek lisans, aynı anabilim dalından 2005 yılında doktora unvanlarını aldı. Dr. Gürgür, 2007 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. 2019-2021 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanlığı görevlerini yapmıştır. Halen Anadolu Üniversitesi’nde çeşitli yöneticilik görevlerini sürdürmektedir. VB-MAPP (The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program) isimli programı Türkçeye çeviren akademisyenlerden biridir. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşların desteği ile birçok projede görev almıştır. Çalışma alanları arasında öğretmen yetiştirme/geliştirme, erken özel eğitim ve müdahale, değerlendirme, yönlendirme ve yerleştirme süreçleri, 0-6 yaş çocuklarda dil ve iletişim gelişimi yer almaktadır. Prof. Dr. Gürgür, Çalışma alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınlarının ve seminerlerinin yanı sıra, pek çok ulusal ve uluslararası eğitime de katılmıştır (Örneğin, VB-MAPP Assessment Training Certificate).

Detaylı Özgeçmiş için TIKLAYIN


 

Dr. Öğr. Üyesi Derya Genç Tosun
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü

1983 yılında Burdur’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programından 2005 yılında lisans derecesini almıştır. Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Programından 2010 yılında yüksek lisans, 2016 yılında doktora derecelerini almıştır. 2006-2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2009-2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Destek Biriminde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara grup ve bireysel eğitimler vermiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde Texas A & M Üniversitesinde konuk araştırmacı olarak doktora tezi için çalışmalarda bulunmuştur. 2017 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu ve diğer gelişimsel yetersizliği olan bireylerin eğitimi, alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri, bilimsel dayanaklı uygulamalar ve uygulamalı davranış analizi bilimsel ilgi alanları arasında yer almaktadır. Bu konularda ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri vardır.

Detaylı Özgeçmiş için TIKLAYIN


 

 

 

 

 

Background

Her Zaman Yanınızdayız

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ...