Alpaslan Otizm Vakfı, vizyon ve misyonunu gerçekleştirirken,   
1. Yaş, ırk, inanç, yetersizlik düzeyi, cinsiyet ve gelir düzeyine bakmaz.  
2. Liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder.  
3. Düşünce ve ifade hürriyetine önem verir. 
4. Faaliyetlerini bilimsel doğrular üzerine inşa eder.  
5. Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak güvenirliğini ortaya koyar. 
6. Tüm iş ve işlemlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır. 
7. Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verir.  
8. Daha iyi bir eğitim için AR-GE faaliyetlerini destekler. 
9. Öğrenci ve aile odaklı bir yaklaşım izler. 
10. Her türlü iş ve işlemlerde etik değerlere bağlıdır. 
11. Atatürk ilkelerini kendine kılavuz edinmiş, yurttaşlık bilincine sahip uzmanlar ve öğrenciler
yetişmesine önem verir. 
12. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilir. 
13. Hizmet verdiği kişilere, destekleyenlere ve paydaşlarına  karşı şeffaf, sorumlu ve hesap verilebilir bir sistem kurar. 
14. Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip ve insan haklarına saygılıdır.
15. Hizmetlerin gizliliğini sağlar, gizlilik ile ilgili yasalara ve düzenlemelere uyar. 
16. Siyasi düşünce ve mali çıkarlardan uzak durur.

Otizm Spektrum Bozukluğundan etkilenen bireylere, ailelerine ve ilgili paydaşlara yönelik, yenilikçi ve bilgi-iletişim teknolojileri tabanlı disiplinlerarası hizmetler sunarak gelişime katkı sağlamayı hedefliyoruz.

blog