Otizm Spektrum Bozukluğunun her yaşta görülebilen belirtilerinin yanı sıra erken gelişim dönemlerinde dikkate alınması gerekebilecek bazı belirtileri de vardır.

 Otizm Spektrum Bozukluğunun her yaşta görülebilen belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

-Daha önce edinilmiş babıldama, konuşma gibi davranışların ve sosyal becerilerin kaybı,

-Göz kontağı kurmadan kaçınmak

-Adı söylendiğinde bakmamak

-Diğerlerinin gösterdikleriyle ilgilenmemek ya da ilgisini çeken nesne veya olayları diğerlerine göstermemek

-Hayali oyunlar oynamamak,

-Yalnız kalmayı tercih etmek

-Başkalarının duygularını anlamada zorluk çekmek,

-Arkadaşlık kurmada ve sürdürmede sorunlar yaşamak

-Dil gelişiminde gecikme

-Sözcüklerin ya da cümlelerin sürekli tekrarlanması (ekolali)

-Nesnelerle sıraya dizmek gibi sıradışı bir şekilde ilgilenmek

-Rutinlere aşırı bağlılık ya da değişikliklere aşırı tepki göstermek,

-Sınırlı ilgi alanlarına sahip olmak

-Kolları çırpma, sallanma, kendi etrafında dönme, gibi tekrarlanan davranışlar sergilemek

-Seslere, kokulara, tatlara, dokulara, ışıklara ve/veya renklere sıra dışı tepkiler vermek. 

Yukarıda sıralanan belirtilerin yanı sıra erken gelişim dönemlerinde gözlenebilecek ve erken tanıya hizmet edebilecek belirtiler şunlar olabilir:

6. ayda

-Başkalarının tepkilerine gülümseme ya da az gülme

-Göz kontağından kaçınma ya da çok az göz kontağı kurma

9. ayda

-Mutlu, üzgün, kızgın olma gibi duyguları belirten yüz ifadelerini göstermeme,

-Başkalarının ses ya da mimiklerine benzer şekilde karşılık vermeme

12. ayda

-Babıldamaların, agulamaların çok sınırlı olması ya da hiç olmaması

-Basit etkileşimli oyunlar oynamama,

-Adına tepki vermeme,

-İşaret etme, gösterme, ulaşma ya da bay bay yapma gibi jestlerin çok sınırlı olması ya da hiç olmaması

18. ayda

-Sözcük çıktısının çok sınırlı düzeyde olması ya da hiç olmaması

-İşaret edilen yere bakmama

-İlginç durum ya da olaylara diğerlerinin dikkatini çekmeye çalışmak için girişimde bulunmama

24. ayda

-İki sözcükten oluşan anlamlı cümlelerin çok sınırlı olması ya da hiç olmaması

-Diğerlerinin kırıldığının, üzüldüğünün ya da korktuğunun farkına varmama

 

 

blog