Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2.500 çocuktan 1’ine otizm tanısı konulduğu tahmin edilirken, günümüzde her 36 çocuktan 1’inin otizm tanısı aldığı tahmin edilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen araştırmalar ve sistematik olarak tutulan kayıtlar OSB olan bireylerin sayısının yıllar içinde ciddi düzeyde arttığını göstermektedir. Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (Center for Desease Control and Prevention; CDC) tarafından yayımlanan son raporda 1985 yılında 2500’de bir olan yaygınlık oranının 2023 yılı itibariyle 36’da 1 olduğu görülmektedir.

blog