1. Bilimsel olma
  2. Evrensel olma
  3. İnsan odaklı olma
  4. Veriye dayalı olma
  5. Disiplinlerarası olma
  6. Aile merkezli olma
  7. Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) tabanlı olma
  8. Yenilikçi olma
  9. Kaynaştırma/bütünleştirme odaklı olma
10. Kurumsal ve sürdürülebilir olma

blog