Otizm Spektrum Bozukluğundan (OSB) etkilenen bireylerin pek çoğu, ne yazık ki 12 yıllık zorunlu eğitim sonrası akranları gibi yüksek öğretime veya çalışma hayatına kolayca geçiş yapamamaktadır. Bu konudaki güçlüklerin nedenleri; düşük akademik performans, sosyal etkileşim ve iletişim sorunları, bazı durumlarda da uygun olmayan davranışlar olabilir. Özellikle 18 yaş ve sonrasında, OSB’li genç yetişkin bireylerin günlük yaşam bağımsızlıklarını korumak ve geliştirmek, aile üyelerine bağımlılıklarını azaltmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmalarını sağlamak hedeflenmelidir.Otizm Spektrum Bozukluğundan (OSB) etkilenen bireylerin pek çoğu, ne yazık ki 12 yıllık zorunlu eğitim
sonrası akranları gibi yüksek öğretime veya çalışma hayatına kolayca geçiş yapamamaktadır.

Bu konudaki güçlüklerin nedenleri; düşük akademik performans, sosyal etkileşim ve iletişim sorunları, bazı durumlarda da uygun olmayan davranışlar olabilir. Özellikle 18 yaş ve sonrasında, OSB’li genç yetişkin bireylerin günlük yaşam bağımsızlıklarını korumak ve geliştirmek, aile üyelerine bağımlılıklarını azaltmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmalarını sağlamak hedeflenmelidir. Böylece OSB olan bireylerin başarılı yaşlanma modelinin temel prensiplerini uygulayabilmelerini sağlamak amaçlanmalıdır.  Bu prensipler izleyen biçimde sıralanabilir:

  • Hastalık ve engele yol açabilecek durumlarla etkin mücadele
  • Bilişsel ve fiziksel aktivitelerin sürdürülmesi
  • Yaşamın içinde aktif olarak bulunma

Bu kapsamda Alpaslan Otizm Vakfı çatısı altında, OSB’li genç yetişkin bireylere günlük yaşam bağımsızlığına yönelik beceriler kazandırmak (örneğin; öz bakım, alternatif iletişim becerilerinin öğretimi vb.), fiziksel aktivite alışkanlıklarını sürdürme ve fiziksel uygunluk düzeylerini geliştirerek olası süreğen sağlık sorunlarına karşı önleyicilik (örneğin; egzersiz programının düzenli uygulanması) ve amaçlı serbest zaman etkinliklerinin öğretimi ile beceri repertuvarlarının genişletilmesi ve yaşamın içerisinde üretken olmaları (örneğin; seramik, bahçe bakımı, karton koli montajı vb.) hedeflenmektedir. Ayrıca, ileri günlük yaşam becerilerine (örneğin; alışveriş yapma, ev temizliği, yiyecek hazırlama vb.) sahip bazı OSB’li bireylere, korumalı iş yerlerinde çalışmaya hazırlık için geçiş becerilerini kazandırma programı da uygulayarak toplumsal ortamlara katılımları ve üretken olmaları amaçlanmaktadır.

blog