OSB’li bazı öğrenciler, akranlarıyla birlikte ilkokul (1. kademe), orta okul (2. kademe) veya lise (3. kademe) eğitimlerini sürdürebilirken, bazı öğrenciler ise okul rutinin bir bölümünü destek eğitim biriminde veya özel eğitim sınıflarında geçirmeye ihtiyaç duyarlar (yarı zamanlı kaynaştırma), bazı OSB’li öğrenciler ise tipik gelişim gösteren akranlarından ayrı eğitim ortamlarında, özel eğitim uygulama merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürür.

OSB’li bazı öğrenciler, akranlarıyla birlikte ilkokul (1. kademe), orta okul (2. kademe) veya lise (3. kademe) eğitimlerini sürdürebilirken, bazı öğrenciler ise okul rutinin bir bölümünü destek eğitim biriminde veya özel eğitim sınıflarında geçirmeye ihtiyaç duyarlar (yarı zamanlı kaynaştırma), bazı OSB’li öğrenciler ise tipik gelişim gösteren akranlarından ayrı eğitim ortamlarında, özel eğitim uygulama merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürür. Ülkemizde, OSB’den etkilenen ve erken-nitelikli- yeterli yoğunlukta eğitim hizmetlerinden yararlanabilen çocuk sayısı ne yazık ki sınırlıdır. Erken-nitelikli- yeterli yoğunlukta eğitim hizmetlerinden yararlanamamak, ilkokul çağına gelmiş OSB’li çocukların akranlarıyla birlikte aynı eğitim ortamında kaynaştırma eğitimi alma olasılığını azaltabilmektedir. Bu güçlük, ilerleyen yıllarda özellikle ergenlik öncesi ve süresince OSB’li çocukların akranlarıyla olan gelişimsel ve akademik farklılıklarını belirgin hale getirmektedir.

Kapsamlı Eğitim Modeli 
Alpaslan Otizm Vakfı, kaynaştırma hizmetlerinden yararlanamayan ve özel eğitim uygulama merkezlerine devam eden öğrencilere, işlevsel akademik beceriler-sosyal etkileşim iletişim becerileri-günlük yaşam becerileri-sosyal beceriler ve hareket becerilerini geliştirmeyi hedefleyen kapsamlı eğitim modeli sunmaktadır. Bu modelde, okul çağında olup ayrıştırılmış eğitim ortamında (özel eğitim uygulama merkezi) hizmet alan öğrencilerin gereksinim duyduğu alanlar olan işlevsel akademik beceriler, sosyal etkileşim ve iletişim becerileri, bağımsız yaşam için temel günlük yaşam becerileri (örneğin; giyinme, banyo, tuvalet vb.) ve bazı ileri günlük yaşam becerileri (örneğin; yemek hazırlama, bulaşık yıkama, ev temizliği, alış veriş yapma vb.) ile hareket becerilerinin (örneğin; birleşik hareket becerileri, spor branşlarına hazırlayıcı etkinlik ve oyunlar) kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, öğrencilere bire-bir öğretim düzenlemesi sunulmakta, uygun zaman ve beceri gruplarında tersine kaynaştırma süreci başlatılmakta ve toplum temelli ortamlarda genelleme çalışmaları da yapılarak daha bağımsız bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, vakıf bünyesinde OSB’den etkilenen 7-18 yaş arası öğrencilere yarı zamanlı veya tam zamanlı kapsamlı eğitim modeli sunulmaktadır. Bu eğitim modelinde, işlevsel akademik beceriler-sosyal etkileşim iletişim becerileri- günlük yaşam becerileri-sosyal beceriler ve hareket becerilerinden oluşan çeşitli rutinler yer almakta ve bu rutinlerde yer alan becerilerin öğrencilere öğretimi, özel eğitim öğretmeni ve beden eğitimi öğretmeninden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu ekip, ayrıca bir akademik danışman tarafından izlenerek kapsamlı eğitim modeli ’nin hedeflendiği biçimde gibi OSB’li öğrencilere uygulanması (uygulama güvenirliği ile) sağlanmaktadır. Alpaslan Otizm Vakfı’nda ayrıca, kaynaştırma ortamlarına tam zamanlı ya da yarı zamanlı devam eden öğrencilere gereksinim duymaları halinde akademik ve sosyal becerilerin öğretimi konusunda destek sağlanmakta, talep edilmesi halinde bu öğrenciler fiziksel aktivite programlarına katılmaktadır.

blog