Dokun Konuş otizm spektrum bozukluğu ve diğer gelişimsel yetersizliği olan bireylerin özellikleri ve temel işlevsel iletişim gereksinimleri esas alınarak geliştirilmiş bir Alternatif ve Destekleyici İletişim (ADİ) uygulamasıdır. Dokun Konuş ile konuşamayan ve gelişimsel yetersizliği olan bireylerin dil gelişimi ve iletişim becerilerini desteklemek ve geliştirmek amaçlanmaktadır. Dokun Konuş kolay kullanım ve bireyselleştirme imkanı sunma gibi özellikleri açısından hem kullanıcılar hem de ebeveyn, öğretmen, terapist ve araştırmacılar için kullanıcı dostu bir uygulamadır. Kullanıcılar ipad ekranında bulunan, bir kelime ya da cümleciği temsil eden görselleri kullanarak sesli mesajlar iletebilmektedir. Bu mesajlar talep etme, yorum yapma, selamlama ya da sorulara yanıt verme gibi pek çok iletişimsel işleve hizmet edebilmektedir.

Dokun Konuş Alternatif ve Destekleyici İletişim (ADİ) Uygulaması

Dokun Konuş otizm spektrum bozukluğu ve diğer gelişimsel yetersizliği olan bireylerin özellikleri ve temel işlevsel iletişim gereksinimleri esas alınarak geliştirilmiş bir Alternatif ve Destekleyici İletişim (ADİ) uygulamasıdır. Dokun Konuş ile konuşamayan ve gelişimsel yetersizliği olan bireylerin dil gelişimi ve iletişim becerilerini desteklemek ve geliştirmek amaçlanmaktadır. Dokun Konuş kolay kullanım ve bireyselleştirme imkanı sunma gibi özellikleri açısından hem kullanıcılar hem de ebeveyn, öğretmen, terapist ve araştırmacılar için kullanıcı dostu bir uygulamadır. Kullanıcılar ipad ekranında bulunan, bir kelime ya da cümleciği temsil eden görselleri kullanarak sesli mesajlar iletebilmektedir. Bu mesajlar talep etme, yorum yapma, selamlama ya da sorulara yanıt verme gibi pek çok iletişimsel işleve hizmet edebilmektedir.

Dokun Konuşun Özellikleri
Basit menu ile kolay kullanım
Arşiv ve/veya kullanıcı sayfasına, kategori ve/veya görsel ekleme
Bir sayfada 1-18 mesaj içerme
Ipad kamerası ile çekilen veya fotoğraf arşivinde yer alan resimleri kullanma
Her bir görsel için 0-30 sn uzunluğunda ses kaydı yapabilme
Birden fazla kullanıcı için hesap oluşturma
Kolay bireyselleştirebilme
Parmaklarınızı kullanarak görselleri büyütme, yerini değiştirme
Görsellerin arka planını, yazı rengini değiştirme
Görsele yazı/metin ekleme
Cümle şeridi ekleme
Her bir kullanıcı için birden fazla sayfa ekleme
Kullanıcı sayfasını kilitleme
Kadın ve erkek ses seçeneği
Ses, yazı ve görselin yalnız ya da bir arada görünüm seçeneği

 

NEDEN DOKUN KONUŞ
Dokun Konuş Türkiye’de gelişimsel yetersizliği olan bireyler için geliştirilen ve etkililiği deneysel henüz bir araştırmayla sınanan ilk ADi mobil uygulamasıdır. Araştırma bulguları dokun konuş mobil uygulaması ve mobil uygulamayı kullanmayı öğretmek amacıyla hazırlanan öğretim paketinin otizmli çocuklara talep etme becerisinin öğretiminde etkili olduğunu göstermektedir.
 
blog