Alpaslan Vakfı'nın kurucusu Mustafa Alpaslan, Sapanca'da aktif bir Otizm Merkezini, ekibi ile birlikte devralarak, 2019 yılında aynı alanda Alpaslan Otizm Vakfı ile Alpaslan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini kurmuştur. Alpaslan Otizm Vakfı, otizm spektrum bozukluğundan etkilenen bireylere, ailelerine ve ilgili paydaşlara yönelik, yenilikçi ve bilgi-iletişim teknolojileri tabanlı disiplinlerarası hizmetler sunarak ulusal ve uluslararası düzeyde model bir vakıf olmayı amaçlamaktadır.

Alpaslan Vakfı'nın kurucusu Mustafa Alpaslan, Sapanca'da aktif bir Otizm Merkezini, ekibi ile birlikte devralarak, 2019 yılında aynı alanda Alpaslan Otizm Vakfı ile Alpaslan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurmuştur.  Alpaslan Otizm Vakfı, otizm spektrum bozukluğundan etkilenen bireylere, ailelerine ve ilgili paydaşlara yönelik, yenilikçi ve bilgi-iletişim teknolojileri tabanlı disiplinlerarası hizmetler sunarak ulusal ve uluslararası düzeyde model bir vakıf olmayı amaçlamaktadır.  Alpaslan Otizm Vakfı Sakarya ilinin Sapanca ilçesinde yaklaşık 4500m2’lik doğayla iç içe olan bir alanda hizmetlerini sürdürmektedir. Bu hizmetler; erken eğitim, okul çağı eğitimi ve yetişkinlik eğitimini kapsamaktadır.  

Alpaslan Otizm Vakfı, OSB’li veya risk altında olan okul öncesi çocuklar için bilimsel dayanakları olan yöntemlerden yararlanarak gelişimsel ve eklektik bir program (uygulamalı davranış analizine dayalı uygulamalar, doğal öğretim vb.) sunmaktadır. 

Alpaslan Otizm Vakfı, kaynaştırma hizmetlerinden yararlanamayan ve özel eğitim uygulama merkezlerine devam eden OSB’li okul çağı öğrencilere, işlevsel akademik beceriler-sosyal etkileşim iletişim becerileri-günlük yaşam becerileri, sosyal beceriler ve hareket becerilerini geliştirmeyi hedefleyen kapsamlı eğitim modeli sunmaktadır.  
Alpaslan Otizm Vakfı, OSB’li yetişkinlik dönemindeki bireyler için günlük yaşam bağımsızlığına yönelik beceriler kazandırma, fiziksel aktivite alışkanlıklarını sürdürme ve amaçlı serbest zaman etkinliklerinin öğretimi ile beceri repertuvarlarının genişletilmesi ve yaşamın içerisinde üretken olmalarını sağlayan kapsamlı eğitim modeli sunmaktadır.   Alpaslan Otizm Vakfı bünyesinde, OSB’li bireylere özel eğitim ve fiziksel aktivite için fırsatlar sunan çeşitli iç ve dış mekanlar bulunmaktadır. Fiziksel aktivite için iç mekanda; çok amaçlı kapalı salon ve fitness salonu bulunmaktadır. Dış mekanda; yüzme havuzu, basketbol-voleybol-tenis gibi spor branşları için açık alan ve yürüyüş-koşu-bisiklet için bir parkur yer almaktadır.