OSB olan bireyler ve ailelerine çok sayıda ve farklı özelliklerde uygulamalar önerilmektedir. Bu uygulamalar arasında tıbbi tedavi çalışmaları, çeşitli terapiler ve eğitim amaçlı uygulamalar bulunmaktadır. Dolayısıyla, OSB olan bireylerin anne-babalarının ve bu alanda hizmet sunan uygulamacıların çok sayıda seçenek arasından en doğru olanı seçmesi gerekmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireyler için doğru uygulamaya karar verirken, önerilen uygulamanın bilimsel dayanaklı olup olmadığını incelemek öncelikle yapılması gerekenlerden biridir. OSB’li bireyler için yıllardır kullanılan yöntemlerin birçoğu, bilimsel dayanaktan tümüyle yoksundur. Bu nedenle OSB, bilimsel dayanak aramayı en çok gerektiren alanlardan biridir. Bilimsel dayanaklı olmayan uygulamaların tercih edilmesi, OSB olan bireyler için etkili uygulamaların gecikmesine ve birey için çok değerli olan zaman ve diğer kaynakların boşa harcanmasına neden olabilir. Bir uygulamanın bilimsel dayanaklı olabilmesi için bugüne değin farklı ölçütler benimsenmiş olsa da bilimsel dayanaklı uygulamalar kısaca, vaat ettiği sonuçları gerçekten sağladığına ilişkin yeterli düzeyde bilimsel araştırma bulgusu ile desteklenen uygulamalardır. Bilimsel dayanak olarak, genellikle aynı uygulamaya ilişkin birden fazla deneysel araştırmanın benzer sonuçlar vermesi kabul edilir. Bu araştırmaların ise, genelde hakemli dergilerde makale olarak yayımlanması beklenir. Bugün OSB olan bireyler için kullanılan uygulamalar arasında bilimsel dayanakları en güçlü olan uygulamaların uygulamalı davranış analizine dayalı yoğun eğitim çalışmaları olduğu söylenebilir.

2000’li yılların başından bu yana OSB olan bireyler için bilimsel dayanaklı uygulama arayışı giderek artmaktadır. Meslek örgütleri ve araştırma derleme örgütleri tarafından OSB'den etkilenen bireylere yönelik bilimsel dayanaklı uygulamaların belirlenmesi için bu alanda yayımlanmış bilimsel çalışmalar incelenerek bazı araştırma derleme çalışmaları yayımlanmıştır. Aşağıda OSB alanında bilimsel dayanaklı uygulamaların belirlenmesi için etkinlik gösteren kuruluşlardan bazıları örneklendirilmektedir.

National Autism Center (NAC)
http://www.nationalautismcenter.org
National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice
https://ncaep.fpg.unc.edu/
Association for Science in Autism Treatment (ASAT)
http ://www.asatonline.org

blog